Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

Artikel 1.1

Kan er op de buitenbanen niet gespeeld worden, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, dan proberen we alle trainingen in te halen. Helaas kan dit niet altijd en daarom geven wij bij een aanbod van:

 • 16 weken training een garantie van 14 trainingen.
 • 17 weken training een garantie van 15 trainingen.
 • 18 weken training een garantie van 16 trainingen.

Artikel 1.2

Indien mogelijk wijken we uit naar een binnenbaan, in dit geval wordt er per keer een kleine bijdrage (+/- €2,50 tot €6,-) van de cursist gevraagd voor de huur van de binnenaccommodatie.

Artikel 1.2

Betreft het een duo-training of privétraining, dan is het herplannen van de training gemakkelijker dan bij een groep. Indien de klant qua beschikbaarheid flexibel genoeg is, zullen alle privé en duo trainingen gegarandeerd zijn.

Artikel 2.

Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

 • 1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer.
 • 2. op een, in overleg met de trainer, nader te bepalen tijdstip worden ingehaald.

Artikel 3.1

Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit ten minste een dag van te voren door te geven. Indien het een groepstraining betreft, komt deze voor deze deelnemer te vervallen.

Artikel 3.2

Privétrainingen worden in principe altijd ingehaald als er minimaal een dag van te voren wordt afgemeld. Het inhalen dient wel binnen de periode van het lopende seizoen te zijn, en de klant dient zich flexibel op te stellen.

Artikel 4.

Ziekte, blessureleed of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde trainingsgeld. Deze training komt voor de zieke, geblesseerde of afwezige cursist te vervallen. Behalve als de cursist zich voor een privétraining ten minste een dag van te voren heeft afgemeld, geldt artikel 3.1.

Artikel 5

 • 1. Wij delen groepen in op basis van niveau.
 • 2. Mocht na aanvang van het seizoen het niveau binnen de groep niet passend zijn dan kan het zijn dat we deelnemers overplaatsen naar een andere groep.
 • 3. Als de deelnemer, door het overplaatsen, in een groep komt van een andere prijsklasse dan wordt het restant gecrediteerd / gefactureerd.

Artikel 6

 • 1. De betaling geschiedt per bankoverschrijving. Hiervoor sturen wij uiterlijk eind maart / begin april een factuur met betaallink met een betalingstermijn van 2 weken.
 • 2. Bij achterstand van betaling kan de tennisschool de deelname aan de training(en) uitsluiten tot het moment dat het trainingsgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen training(en) kan de cursist achteraf niet inhalen.
 • 3. Bij afname van een pakket ter waarde van meer dan €500,- kan er in termijnen betaald worden. Dit kan in maximaal 3 termijnen. Per termijn wordt er €5,- administratiekosten gerekend.

Artikel 7.

De cursist kan geen training overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 8.

Bij langdurig blessureleed kan het resterende trainingsgeld voor 70% meegenomen worden als budget voor besteding aan training. Dit kan ingezet worden vanaf het moment dat de speler weer in staat is om te trainen. Deze regeling geldt alleen op vertoon van een doktersbewijs.

Artikel 9.

Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook met uizondering van artikel 8, vindt geen restitutie plaats van het resterende trainingsgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de trainingen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainen.Artikel 10.

Het volgen van trainingen is op eigen risico. De trainers van Inspire Tennisopleiding kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, verlies van spullen of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 11.

In het geval de cursist een training afneemt in combinatie met een lidmaatschap van TV Osdorp, worden ter controle de n.a.w. gegevens met TV Osdorp gedeeld.

Artikel 12.

Kunnen groepstrainingen wegens Coronamaatregelen niet met 4 personen op de baan gegeven worden, dan proberen we een extra baan te reserveren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan splitst de groep zich op in 2-tallen en trainen zij om de week.

Artikel 13.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Inspire Tennisopleiding.